Facebook Twitter
webdirectorysites.com

Trả Tiền Cho Mỗi Lần Nhấp Hoặc Tối ưu Hóa Hữu Cơ

Đăng trên Bước Dều 7, 2023 bởi Alden Detrick

Điều đầu tiên bạn nên xem xét là có bao nhiêu nhu cầu cho sản phẩm/dịch vụ. Có thể hướng tới Overture và sử dụng các công cụ từ khóa của họ hoặc có thể truy cập trang web của công ty tôi và sử dụng các công cụ của chúng tôi. Chúng tôi nhận được cho mình một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ WordTracker cho số từ khóa và từ Overture cho các giá thầu PPC. Nếu chúng thực sự là một nhu cầu lớn cho sản phẩm thì hãy tự vỗ vào thân cây để chọn một doanh nghiệp tốt để tìm thấy chính mình. Bây giờ những gì bạn nên nhìn vào có thể là tỷ lệ chuyển đổi của bạn cho trang web. Những gì tôi đang thảo luận có thể là tỷ lệ phần trăm của các cá nhân hướng đến trang web của bạn và cũng biến thành khách hàng/khách hàng. Sau đó, những gì bạn nên xem xét có thể là chuyển đổi trung bình cho các từ khóa. Đó là số lượng lưu lượng truy cập bạn có thể mong đợi giải quyết trang web của mình cho mọi từ khóa nếu trang web của bạn ở mức tốt nhất 10. Cho rằng bạn đã thực hiện điều này, bạn chỉ phải xem nếu thu nhập tăng lên để đưa lưu lượng truy cập này đến trang web internet của bạn biện minh Thuê một công ty SEO để tập trung vào trang web của bạn.

Trong một số ngành công nghiệp, bạn không thể thất bại. Một số ví dụ sẽ là tài sản, thế chấp, luật sư và luật sư, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thẩm mỹ, và bác sĩ phẫu thuật mắt laser. Có một nhu cầu rất lớn cho các dịch vụ này và khi bạn nhận được thêm một số doanh số hàng tháng thì số tiền của bạn, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn so với việc bù đắp chi phí đi theo con đường SEO. Các doanh nghiệp khác phải thực sự nhìn vào những gì họ có thể mong đợi để thoát khỏi dịch vụ này.

Nếu bạn cần trợ giúp xác định xem SEO có dành cho cá nhân bạn, tôi sẵn sàng thực hiện phân tích trang web hoàn chỉnh để xem trong trường hợp bạn sẽ gặt hái được lợi ích của SEO hay không nhưng với các công cụ khác nhau trên trang web của chúng tôi và máy tính bạn nên Hãy ở một vị trí để có được một khái niệm nếu điều này có thể thực hiện công việc.